Dokument

Dokumentlista

Klicka på respektive dokument nedan för att ladda ner det.

Kontakta styrelsen (klicka här) om det är något dokument du söker men saknar här.

Stadgar

Stadgarna är kan man säga föreningens grundlag och innehåller regler för föreningens verksamhet.

Stadgarna (nya 2021)


Trivselregler

Goda Grannar är en skrift som är det närmsta vi har trivselregler. Man kan säga att det är tips för hur vi håller det trevligt grannar emellan.

Goda Grannar


Information om personuppgiftshantering

Information om personuppgiftshantering


Stämmoprotokoll

Protokoll ordinarie stämma 2018

Protokoll ordinarie stämma 2019

Protokoll extra stämma 2020

Protokoll ordinarie stämma 2020

Protokoll extra stämma 2021

Protokoll ordinarier stämma 2021

Protokoll extra stämma 2022

Protokoll ordinarie stämma 2022

Protokoll extra stämma 2023 - bilaga: kallelse inkl formuleringar för stadgeändring

Protokoll ordinatie stämma 2023


Årsredovisningar

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2022

24 / 7 SERVICE